โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังเมืองพัทยา ทางออกหรือเพิ่มปัญหา? (คลิป)