​กสทช. เร่งรัดคอนโดมิเนียมติดตั้งระบบรับสัญญานทีวีดิจิทัล