ใต้ฝนมาก กทม.ฝน 30% เตือนพายุ “คปปุ” เข้าฟิลิปปินส์ เช็กอากาศก่อนเดินทาง