​สุราษฎร์ธานี อ่วม หลังอิทธิพลหมอกควันอินโดนิเซีย พัดปกคลุม