มท.-สธ. เร่งแก้ปัญหาหมอกควัน ยันพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนปชช.