สถานการณ์หมอกควันสงขลาเริ่มดีขึ้น หลังฝนตกต่อเนื่อง