ญี่ปุ่นหนุนสหรัฐฯ ส่งเรือพิฆาตลาดตระเวนในทะเลจีนใต้