โปรดใช้วิจารณญาณ! ปะทะ 2 ความคิด “บั้งไฟพญานาค” เกิดขึ้นเองหรือมีคนทำ? (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บั้งไฟพญานาค ปรากฏการณ์ คู่ประเพณีออกพรรษาอันเลื่องชื่อของหนองคาย กับราช รามัญบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Mass ผู้เขียนหนังสือด้านพระพุทธศาสนา และความเชื่อเรื่องพญานาค และผศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้มนต์เสน่ห์เแห่งศรัทธาของคนสองฝั่งโขงจะไม่เสื่อมคลาย แต่ก็มีอีกหลายคำถามที่รอการค้นหาคำตอบ​

TOP ประเด็นร้อน