​ป้อง ณวัตร เดินทางเข้าให้ข้อมูลโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ -ไม่ได้รับค่าจ้าง