หลายจังหวัดซ้อมปั่นจักรยาน เตรียมความพร้อม "ปั่นเพื่อพ่อ"