เด็กไทยเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ปั่นจักรยาน "บวชเพื่อพ่อ" ให้ 4 พ่อ (คลิป)