​สั่งปิดโรงเรียนทั่วแอลเอ หลังได้รับคำขู่โจมตีทางอีเมล