แรงไม่หยุด! ประมูล 900 MHz Lot 2 แตะ 69,214 ลบ. สูงสุดเทียบ 100 ประเทศ (คลิป)