ดุสิตโพลเผยปชช. 54.29% หนุนใช้ ม.44 โยกย้ายข้าราชการ-นักการเมืองท้องถิ่น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ดุสิตโพลเผยผลสำรวจประชาชน พบ 54.29% เห็นด้วยกับการใช้ ม.44 แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง​ แต่ต้องใช้อำนาจอย่างถูกต้อง-เป็นธรรมกับทุกฝ่าย


ดุสิตโพลเผยผลสำรวจประชาชน พบ 54.29% เห็นด้วยกับการใช้ ม.44 แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมือง แต่ต้องใช้อำนาจอย่างถูกต้อง-เป็นธรรมกับทุกฝ่าย


วันนี้ (10 ม.ค. 59) ดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ประชาชนคิดอย่างไร? กับการใช้ "มาตรา 44" กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น" โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศ จำนวน 1,396 คน ระหว่างวันที่ 4-9 ม.ค. 59 สรุปผลดังนี้


1. ความคิดเห็นของประชาชน กับการใช้ "มาตรา 44" กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น


อันดับ 1 ขอให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 80.23%


อันดับ 2 ควรแก้ไขโดยเร็ว เป็นปัญหาใหญ่ที่มีมานานส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน 78.80%


อันดับ 3 มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและต่อต้าน ควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ชี้แจงตรวจสอบได้ 68.19%อันดับ 4 เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว และเห็นว่าควรทำต่อไป 57.02%


อันดับ 5 เพื่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของระบบราชการไทย 55.59%


2. ประชาชนคิดว่าการใช้ "มาตรา 44" กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองได้มากน้อยเพียงใด


อันดับ 1 น่าจะช่วยได้บ้าง 53.01% เพราะแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาด เอาจริงเอาจัง คนดีๆ ที่ตั้งใจทำงานจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไป ฯลฯ


อันดับ 2 ช่วยได้มาก 29.51%เพราะช่วยแก้ปัญหาในการทำงานและปราบปรามการทุจริตให้ลดน้อยลง ทำให้เกิดความกลัว ไม่กล้าที่จะทำผิด บ้านเมืองจะได้ดีขึ้น เจริญก้าวหน้า ฯลฯ


อันดับ 3 ไม่น่าจะช่วยได้ 10.32% เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ควรแก้ที่คนหรือระบบในการทำงานมากกว่า ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน ฯลฯ


อันดับ 4 ช่วยไม่ได้เลย 7.16% เพราะปัญหาเหล่านี้ไม่น่าจะหมดไปจากสังคมไทยได้ เมื่อคนเก่าไปก็มีคนใหม่มาแทน ฯลฯ


3. ผลดี-ผลเสีย จากการประกาศใช้ "มาตรา 44" กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ

และนักการเมืองท้องถิ่น


(3.1) "ผลดี" จากการประกาศใช้ "มาตรา 44"


อันดับ 1 ทำให้คนเกรงกลัว ไม่กล้าทำผิด 82.81%


อันดับ 2 การทำงานมีประสิทธิภาพ งบประมาณต่างๆ ถูกนำไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 72.78%

อันดับ 3 บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมดูแลง่ายขึ้น


(3.2) "ผลเสีย" จากการประกาศใช้ "มาตรา 44"


อันดับ 1 อาจเกิดความขัดแย้ง การต่อต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วย 73.93%


อันดับ 2 ถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจ เผด็จการมากเกินไป 69.34%


อันดับ 3 ควรใช้ได้กับทุกหน่วยงานและทุกองค์กร


4. จากการใช้มาตรา 44 แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งผู้ที่สนับสนุน และต่อต้าน ตัวประชาชนเองมีความคิดเห็นอย่างไร


อันดับ 1 เห็นด้วยกับฝ่ายสนับสนุน 54.29% เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว ผู้ที่ทำผิดย่อมได้รับการลงโทษ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นและไม่กล้าที่จะทำผิดอีก ฯลฯ


อันดับ 2 เฉยๆ 38.26% เพราะควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยากให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนมากกว่า ไม่ว่าจะทำวิธีใดปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ฯลฯ

อันดับ 3 เห็นด้วยกับฝ่ายต่อต้าน 7.45% เพราะบทลงโทษไม่เหมาะสม เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ฯลฯ


5. สรุปแล้วประชาชนคิดว่าควรจะมีการใช้ "มาตรา 44" กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นต่อไปหรือไม่


อันดับ 1 เห็นควรใช้ต่อไป 57.59% เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเรื่องสำคัญที่ควรแก้ไขและเอาจริงเอาจัง มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ฯลฯ


อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 31.52% เพราะมาตรา 44 เป็นอำนาจพิเศษที่นำมาใช้ชั่วคราว ควรฟังกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากรอบด้าน และดูผลดีผลเสียที่จะตามมา คงต้องรอดูสักระยะ บางกรณีอาจถูกใส่ร้ายหรือโดนกลั่นแกล้ง ฯลฯ


อันดับ 3 ไม่ควรใช้ 10.89% เพราะแต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบที่กำหนดไว้อยู่แล้ว อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย กรณีผู้ที่ทำผิดจริงควรมีบทลงโทษที่หนักกว่านี้ ฯลฯ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ