ตร.ฮ่องกงปะทะพ่อค้าแผงลอย หลังเข้าจัดระเบียบร้านค้า