“ไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ 2016” ตั้งเป้าไทย “ศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน” ดึงรายได้เข้าประเทศ