สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้กระบวนการเสนอชื่อ “สังฆราช” เสร็จสิ้นแล้ว