ผู้หญิง “รัสเซีย” นั่งแท่นผู้บริหารระดับสูงมากที่สุด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผลการสำรวจของ แกรนท์ ธอร์นตัน ในหัวข้อ “ผู้หญิงในวงการธุรกิจ” ระบุว่าประเทศรัสเซีย เป็นประเทศที่ผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งบริหารระดับสูงมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 45 ต่ำสุดคือญี่ปุ่น มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น

TOP ประเด็นร้อน