สนช. ผ่านร่าง พ.ร.บ. ป้องกัน-ปราบปรามการทุจริต

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สนช.มีมติเป็นเอกฉันท์ ผ่านร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

TOP ประเด็นร้อน