ชี้คนไทยชอบเสริมความงามแบบ “โดดเด้ง” มากกว่าแบบธรรมชาติ