ญี่ปุ่นเร่งให้ความช่วยเหลือเหยื่อแผ่นดินไหวเกาะคิวชู