ครบรอบ 1 ปี แผ่นดินไหวเนปาล พบนักท่องเที่ยวลดฮวบกว่า 2 แสนคน (คลิป)