นักวิชาการ แนะ ปลูกพืชสวนแทนข้าวนาปรัง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ เสนอ รัฐบาลต้องให้เงินทุนและความรู้กับชาวนา เพื่อให้หันมาปลูกพืชสวนที่มีราคาดีแทนการปลูกข้าว พร้อมแนะ ต้องมีการปรับโครงสร้างเพาะปลูก โดยใช้น้ำเป็นเกณฑ์ อาศัยพืชทดแทน เพื่อให้ชาวนาอยู่ได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน