ชำแหละร่าง พรบ.แร่ เปิดช่องทำ “อีไอเอ” รอ ให้ทำในป่าอนุรักษ์ได้ หวั่นเอื้อเอกชน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ยังคงมีข้อถกเถียงอย่างมาก เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแร่ฉบับใหม่ ล่าสุดฝ่ายที่คัดค้าน แสดงความกังวลในเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ร่างกฎหมายนี้ อาจเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน  โดยเฉพาะในประเด็นที่ เปิดช่องให้หน่วยงานรัฐ สามารถทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ในพื้นที่ที่พบว่าเป็นแหล่งแร่ รอไว้ได้ก่อน ก่อนจะเปิดให้เอกชนเข้าขอประทานบัติ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน