สตง.ชี้ "สุขุมพันธุ์ และข้าราชการ กทม.9 ราย" รู้เห็นไฟทุจริตไฟประดับลานคนเมือง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ออกมาแถลงด้วยตัวเองในช่วงบ่ายวันนี้ (3 พ.ค. 59 )  ถึงผลการตรวจสอบโครงการไฟประดับลานคนเมือง 39.5 ล้านบาทของกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ราย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีส่วนรู้เห็นตั้งแต่ขั้นตอนการร่างขอบเขตงาน หรือ TOR ที่พบว่า เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนที่ชนะการประกวดราคา

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน