จ่อยกเหตุละเมิดสิทธิในไทยเป็นวาระประชุมหลักข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เครือข่ายนักวิชาการ ยื่นข้อเรียกร้องยูเอ็น หยิบยกปัญหาการละเมิดสิทธิ เข้าหารือในที่ประชุมข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน