จับจ่ายซื้อชุดนักเรียนไม่คึกคัก-ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว