ผู้ต้องหาสารภาพชิงทรัพย์รถขนเงิน แซมโก้ 8.8 ล้าน เหตุเลียนแบบในทีวี