แนะนักลงทุนชะลอซื้อทองในระยะนี้ เหตุราคาและแนวโน้มยังไม่นิ่ง(คลิป)