สรุปสาเหตุไฟไหม้โรงเรียนใน อ.เวียงป่าเป้า เกิดจากหลอดไฟ