ชาวบ้านรอบเหมืองทอง พิจิตรฟ้องศาลแพ่งเรียกค่าเสียหาย