พังงาหนุนเกษตรกรปลูกพืชทางเลือกใหม่ขายออนไลน์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เกษตรจังหวัดพังงา ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชทางเลือกใหม่ สร้างรายได้ช่วงพืชเศรษฐกิจราคาตกต่ำ โดยเฉพาะ “เมล่อน” ที่สร้างรายได้ได้มากถึง 100,000 บาทต่อรอบการผลิต และยังสามารถขายทางออนไลน์ได้ด้วย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน