เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์เดินทางถึง “นครนิวยอร์ก”