นักวิชาการชี้แช่เท้าในประจุไฟฟ้าไม่ใช่วิธีรักษาโรค(คลิป)