นครไทยยังท่วมหนัก ไร่นาเสียหายนับ 1,000 ไร่ (คลิป)