“อาสาฬหบูชา” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันอาสาฬหบูชา หรือในภาษาบาลี เรียกว่า อาสาฬหปูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ นิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ