รายงานสด.. บรรยากาศเวียนเทียนวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร(คลิป)