เร่งจัดทำร่างมาตรฐาน สินค้าเกษตรอินทรีย์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เตรียมจัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อรับรองสินค้าที่ติดฉลากเกษตรอินทรีย์ หลังผู้ประกอบการบางรายแอบติดสลากเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ผ่านการตรวจสอบ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน