เครือข่ายลุ่มน้ำภาคเหนือ 133 องค์กร ออกแถลงการณ์ค้านเขื่อนแม่วงก์ ทส. ยัน EHIA ยังไม่ผ่าน !