นักวิจัยองค์การสวนสัตว์ฯ ชำแหละความเสี่ยง ขนย้าย “ตัวเหี้ย”