สุโขทัยเร่งสูบน้ำออกจากเขตเทศบาล หลังแม่น้ำยมเริ่มลดระดับ(คลิป)