น้ำท่วมขังถนน ปานวิถี อ.บางบ่อ มีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น (คลิป)