นายกฯ สั่งหาทางออก “เที่ยวไทยมีเฮ” เก่ง ขอโทษ เพลงฉ่อยรุนแรง