กินเจปีนี้เงินสะพัด 4.39 หมื่นล้าน ขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี