เชียงใหม่เปิด “สภาเมืองสีเขียว” สวนปลอดสารพิษใจกลางเมือง