ถอดสมการข่าว EP.9  “6 ตุลา 19 ความเกลียดชังที่ไม่เคยจางหาย ตลอด 40 ปี”