ร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ในญี่ปุ่น หัวใสผุดเมนูใหม่รับกระแสเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ