เตรียมเปิดปฎิบัติการรื้อถอน 19 รีสอร์ทภูทับเบิกชุดที่ 2