สตช. ประกาศรักษาความปลอดภัยเข้มงวด พิธีเคลื่อนพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว