แม่เฒ่าผู้ได้สัมผัสพระวรกาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (คลิป)